PubliActie

http://constantvzw.org/site/Publiactie,506.html

PubliActie, waar we een lexicon maken rond nieuwe technologische situaties dat geprint wordt tijdens een Print Party / Making a lexicon about new technological situations. Heb jij al eens muisarrest gekregen?
Of al eens vastgezeten in een multimedilemma omdat je iets wil communiceren maar nog niet weet of je nu gaat skypen, emailen of telefoneren?

In de voetsporen van Kiliaan publiceren we een bijzonder lexicon, een verklarende woordenlijst van neologismen en betekenissen die dringend op zoek zijn naar een woord. Meer bepaald gaan we op zoek naar woorden en definities die verband houden toestanden, acties, gevoelens, etc. die we dagelijks gewaarworden als gevolg van de digitale ontwikkeling.

In een eerste fase sprokkelen we die definities tijdens een werksessie met de groep Explore van ADA, ATEL Explore is een opleiding (binnen het centrum voor beroepsopleidingen Atel) voor socio-professionele inschakeling van vrouwen in ICT beroepen.

Nadien gaan we rond met een mobiele desktop op het designcongres in deSingel, Integrated2007. Een congres dat de raakvlakken tussen ontwerp en andere disciplines aftast. Ook op de boekenbeurs zoeken we vrijwilligers om voor de definities een woord te vinden.

Op de de dag van de Provincie op de boekenbeurs demonstreren we het werkproces van a tot z, van schrijven tot uitgeven. Met vrije software gaan we live lay-outen en printen en binden we ter plaatse ons lexicon in.

Kortom op 7 november verzamelen we voor een feestelijke PubliActie Print Party.

Album info

Popular tags